Luther Márton Kollégium Tanulóiért Alapítvány bemutatkozása: Alapítványunkat a nyíregyházi Városi Bíróság 1999. július 8-án jegyezte be, mintegy 14 éves múltra tekinthetünk vissza. Az alapítvány neve:   Luther Márton Kollégium Tanulóiért Alapítvány     címe:   44oo Nyíregyháza, Iskola út 2. telefonszáma: 42/410601; 20/38-49-658 Elektronikus levelezési címe:e-mail: info@luthermartonkollégium.hu Adószáma: 18803640-1-15  Bankszámla száma: 10404405-44011161-00000000 Kereskedelmi és Hitelbank Nyilvántartási száma: 805 Bírósági határozat száma: Pk. 60.106/1999/2.  A közhasznúság jogállása:  közhasznú  /1/ Képviseljének neve: Nagyváti Pálné                                                                                              Közhasznú tevékenységei:                                                  - Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés                            - Gyermek- és ifjuságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet                            - Hátrányos helyzetû csoportok társadalmi egyenlõségének elõsegítése                          - A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli Magyarsággal kapcsolatos tevékenység                   Az alapítvány létrehozása óta gyakorolja alapító okirata szerinti tevékenységét, de a céljához viszonyítva szerény anyagi forrásokkal rendelkezik.  Elsõsorban a Luther Márton Kollégium tanulóinak boldogulását szolgálja, mely egy 130 férõhelyes középiskolai kollégium, ahol a tanulók ökumenikus  szellemben nevelkedhetnek. Fenntartója a Magyarországi Evangélikus Egyház. A határon túli tanulók száma az összes tanulói létszámnak mintegy 8 %-a. Sorsuk nem közömbös számunkra sem, ezért a támogatások odaítélésénél elsõbbséget élveznek. Adó 1 + 1 %  Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 Luther Márton Kollégium Tanulóiért Alapítvány adószáma: 18803640-1-15 A Luther Márton Kollégium Tanulóiért Alapítvány közhasznúsági fokozata / 1 /. Az Adó 1 %-ából származó bevétele az évek során az alábbiak szerint alakult: Év Támogatás összege 1 % 2002. év        3.067.- Ft 2003. év       47.200.- Ft 2004. év       82.213.- Ft 2005. év       88.315.- Ft 2006. év     130.487.- Ft 2007. év     180.067.- Ft 2008. év     174.602.- Ft 2009. év     114.025.- Ft 2010. év     140.663.- Ft 2011. év       84.317.- Ft Az alapítvány kuratóriuma köszönetét és háláját fejezi ki minden támogatónak a tanulók érdekében tett önzetlen segítségéért. Nagyváti Pálné                   a kuratórium elnöke            
Főoldal Dolgozóink D.Ö.K. Tanulók elhelyezése Dokumentumok Alapitványunk Pályázat Elérhetőség Luther Márton Evangélikus Kollégium
Created by Chryss
Alapitványunk