ALAPÍTVÁNYUNK

Luther Márton Kollégium Tanulóiért Alapítvány

Alapítványunkat a nyíregyházi Városi Bíróság 1999. július 8-án jegyezte be, mintegy 14 éves múltra tekinthetünk vissza.

Az alapítvány neve:   Luther Márton Kollégium Tanulóiért Alapítvány    

Címe:   44oo Nyíregyháza, Iskola út 2. 

Telefonszáma: 42/410601

Elektronikus levelezési címe: info@luthermartonkollégium.hu

Adószáma: 18803640-1-15 

Bankszámla száma: 10404405-44011161-00000000

Kereskedelmi és Hitelbank Nyilvántartási száma: 805

Bírósági határozat száma: Pk. 60.106/1999/2. 

A közhasznúság jogállása:  közhasznú  /1/

Képviselőjének neve: Nagyváti Pálné

Közhasznú tevékenységei:
– Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
– Gyermek- és ifjuságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet
– Hátrányos helyzetû csoportok társadalmi egyenlõségének elõsegítése
– A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli Magyarsággal kapcsolatos tevékenység

Az alapítvány létrehozása óta gyakorolja alapító okirata szerinti tevékenységét, de a céljához viszonyítva szerény anyagi forrásokkal rendelkezik. Elsõsorban a Luther Márton Kollégium tanulóinak boldogulását szolgálja, mely egy 148 férõhelyes középiskolai kollégium, ahol a tanulók ökumenikus szellemben nevelkedhetnek. Fenntartója a Magyarországi Evangélikus Egyház. 


Luther Márton Kollégium Tanulóiért Alapítvány tevékenysége, eddigi eredményeinek bemutatása

Az alapítvány 1999. július 8.-ai létrehozása óta gyakorolja alapító okirata szerinti tevékenységét, de a céljához viszonyítva szerény anyagi forrásokkal rendelkezik. Elsősorban a Luther Márton Evangélikus Kollégium tanulóinak fejlődését szolgálja, mely egy 140 férőhelyes középiskolai kollégium, ahol a tanulók ökumenikus szellemben nevelkedhetnek. Fenntartója a Magyarországi Evangélikus Egyház.
Főbb céljai elsősorban az intézmény tanulóinak nevelése és képességfejlesztése, széleskörű ismeretterjesztés valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése, szociális támogatása. Nagyon fontosnak feladatnak tartjuk a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túlról érkező diákok beilleszkedésének támogatását, felzárkóztatását.
Az elmúlt években az alapítvány többnyire olyan programokat igyekezett szervezni és támogatni, amely a közösségfejlesztést, az ismeretszerzést és a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja. 2017. év májusában, a nyíregyházi Múzeumfaluban, a reformáció 500. éves évfordulója alkalmából rendezett programot támogattuk. Következő évben az intézmény 25. évi fennállásának évfordulója alkalmából rendezett ünnepségét támogattuk valamint a hagyományosan kétévente megrendezésre kerülő „Kulturális délután” program szervezésében és lebonyolításában vettünk részt. A diákok bemutatják szüleiknek és a meghívott vendégeknek produkcióikat /ének, színjátszás, énekkar. szavalat, zenekar, képzőművészet/.
„A generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolításának elősegítése” című pályázat keretében évente karácsonykor vendégül látjuk a Joób Olivér Szeretetintézmény idősek klubjának tagjait és számukra kézműves ajándékokkal kedveskedünk valamint az ünnepi vacsorát, együtt meghitt hangulatban fogyasztjuk el. 
2019. év májusában az alapítvány támogatta a gyermeknapi program megvalósulását /Nagygéc-Túristvándi/, az utazási költségek egy részének átvállalásával.
Az alapítvány az elmúlt években több tanulót szociális támogatásban részesített és lehetőségeihez mérten támogatott. Így több hátrányos helyzetű tanuló kapott étkezési hozzájárulást.


Adó 1 + 1 %

Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035

Luther Márton Kollégium Tanulóiért Alapítvány adószáma: 18803640-1-15

A Luther Márton Kollégium Tanulóiért Alapítvány közhasznúsági fokozata / 1 /.

Az alapítvány kuratóriuma köszönetét és háláját fejezi ki minden támogatónak a tanulók érdekében tett önzetlen segítségéért.

Nagyváti Pálné                  
a kuratórium elnöke


PÁLYÁZATAINK

REB-17-PROG-0284

25 év az 500 év távlatában