ALAPÍTVÁNYUNK

Luther Márton Kollégium Tanulóiért Alapítvány

Alapítványunkat a nyíregyházi Városi Bíróság 1999. július 8-án jegyezte be, mintegy 14 éves múltra tekinthetünk vissza.

Az alapítvány neve:   Luther Márton Kollégium Tanulóiért Alapítvány    

Címe:   44oo Nyíregyháza, Iskola út 2. 

Telefonszáma: 42/410601; 20/38-49-658

Elektronikus levelezési címe: info@luthermartonkollégium.hu

Adószáma: 18803640-1-15 

Bankszámla száma: 10404405-44011161-00000000

Kereskedelmi és Hitelbank Nyilvántartási száma: 805

Bírósági határozat száma: Pk. 60.106/1999/2. 

A közhasznúság jogállása:  közhasznú  /1/

Képviselőjének neve: Nagyváti Pálné

Közhasznú tevékenységei:
– Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
– Gyermek- és ifjuságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet
– Hátrányos helyzetû csoportok társadalmi egyenlõségének elõsegítése
– A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli Magyarsággal kapcsolatos tevékenység

Az alapítvány létrehozása óta gyakorolja alapító okirata szerinti tevékenységét, de a céljához viszonyítva szerény anyagi forrásokkal rendelkezik. Elsõsorban a Luther Márton Kollégium tanulóinak boldogulását szolgálja, mely egy 130 férõhelyes középiskolai kollégium, ahol a tanulók ökumenikus szellemben nevelkedhetnek. Fenntartója a Magyarországi Evangélikus Egyház. A határon túli tanulók száma az összes tanulói létszámnak mintegy 8 %-a. Sorsuk nem közömbös számunkra sem, ezért a támogatások odaítélésénél elsőbbséget élveznek.

Adó 1 + 1 %

Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035

Luther Márton Kollégium Tanulóiért Alapítvány adószáma: 18803640-1-15

A Luther Márton Kollégium Tanulóiért Alapítvány közhasznúsági fokozata / 1 /.

Az adó 1 %-ából származó bevétele az évek során az alábbiak szerint alakult:

ÉvTámogatás összege 1 %
2002.év3.067.- Ft
2003.év47.200.- Ft
2004.év82.213.- Ft
2005.év88.315.- Ft
2006.év130.487.- Ft
2007.év180.067.- Ft
2008.év174.602.- Ft
2009.év114.025.- Ft
2010.év140.663.- Ft
2011.év84.317.- Ft

Az alapítvány kuratóriuma köszönetét és háláját fejezi ki minden támogatónak a tanulók érdekében tett önzetlen segítségéért.

Nagyváti Pálné                  
a kuratórium elnöke